SAS_TheGoodSpc.35449_web_srgb.jpg

Informasjon

Mitt navn er Pia von Hirsch og jeg jobber som psykolog. Jeg brenner for faget mitt, og for en helhetlig tilnærming til helse, og har allsidig erfaring som terapeut, underviser, kursholder, veileder, fagleder og konsulent. Jeg er veldig glad i å skrive, opptatt av kreative uttrykk, og har alltid vært samfunnsengasjert. Jeg er blant annet interessert i tema som tilknytning og tilhørighet, samhold og solidaritet, likeverd og rettferdighet. Jeg vil gjerne inspirere til en ivaretakende, helsefremmende og ikke minst bærekraftig livsstil, og bidra til en økt forståelse for vår felles psykologi. Jeg deler derfor ofte psykologisk kunnskap på instagram @psykologpia, egen nettside, og i media.


 

Psykologpraksis

Som psykolog er jeg generelt sett opptatt av å bidra til at mennesker kan leve gode liv – både gjennom møter med den enkelte og med grupper. Jeg tror befolkningen trenger mer kunnskap om psykologi, og mener derfor kunnskapsdeling er en viktig og naturlig del av jobben. Som terapeut forsøker jeg å møte klientene mine der de er, ha øyne for relasjonene og systemene de er del av, og evne å tilpasse meg den enkeltes behov. Jeg har alltid fokus på å etablere en trygg og tillitsfull relasjon, og et godt samarbeid med dem jeg møter. Jeg er i tillegg opptatt av høy faglig kvalitet, selvrefleksjon, og å kjenne mine egne begrensninger. Jeg sikrer følgelig tverrfaglig samarbeid eller videre henvisning ved behov.

Hva angår terapeutisk tilnærming har min varierte erfaring resultert i en relativt integrativ terapeutisk stil. Jeg har mye erfaring med terapitilnærminger som kognitiv atferdsterapi, mindfulnessbasert terapi og mentaliseringsbasert terapi, men jeg har jobbet med andre metoder i perioder, og vil alltid forsøke å skreddersy behandlingen til den enkelte klient eller gruppe. Jeg er videre interessert i å sette meg inn i nye evidensbaserte tilnærminger og fordype meg, da det å lære nye ting og alltid være i utvikling er helt essensielt i mitt yrke.

Bakgrunn og erfaring

Utdannelse
Jeg var ferdig utdannet klinisk psykolog (cand.psychol) tidlig 2013. Jeg studerte i Oslo og København, og fordypet meg spesifikt i klinisk arbeid og terapi (utredning og behandling), samt i organisasjons- og arbeidspsykologi. Jeg skrev bacheloroppgave om traumatisering, og hovedoppgave om den terapeutiske relasjon og allianse. Ved siden av standardfag som vitenskapelig metode, klinisk-, abnormal-, kognitiv-, sosial-, personlighets-, og testpsykologi, valgte jeg fag som nevropsykologi og biologisk psykologi. Jeg valgte også en del fag innen pedagogikk, da jeg er opptatt av læring, utvikling og kunnskapsformidling.

Utredning og behandling 
Jeg har siden 2013 jobbet med mange ulike problemstillinger og psykiske utfordringer, i ulike systemer i Norge. I tillegg til å ha jobbet som individualterapeut (korttids- og langtidsterapi), har jeg jobbet med omfattende utredninger og diagnostisering, gruppeterapi, parterapi og pårørendeterapi, både på døgnavdelinger og i poliklinikk i spesialisthelsetjenesten.

Forebygging, undervisning, veiledning, kurs og foredrag
Jeg har drevet mye med undervisning og holdt mange kurs og foredrag om psykisk helse, forebygging, behandling og tilknyttede tema, både for klienter, helsepersonell og høyskoleutdannede. Jeg har videre vært ansatt som veileder på heltid, og ledet veiledningsgrupper for medarbeidere og ledere i barnevernsektoren. Jeg driver ellers mye med forebygging i sosiale medier og i media (eksempelvis magasinartikler, nettsider og radio - NRK).

Organisasjon og ledelse
Jeg har en god del erfaring fra å jobbe med implementering av psykologisk kunnskap i organisasjon og ledelse, og har blant annet jobbet for å fasilitere motivasjon, utvikling, samarbeid og konstruktive gruppe- og endringsprosesser, samt sikre god kvalitet på fagarbeid gjennom opplæring og kompetanseheving i kunnskapsbedrift.

Yoga, mental trening og mindfulness
Jeg har alltid vært opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til helse, som inkluderer kropp og sinn. Etter mange år som danser og en periode som treningsinstruktør, begynte jeg å praktisere yoga aktivt. Jeg fordypet meg i mindfulnessbasert terapi under utdannelsen, og har senere tatt to yogalærerutdanninger: Yogic Arts - Flow (200 timer) & Mor+baby Yoga (50 timer). Jeg benytter meg av denne kompetansen når det er ønsket av klienten. Jeg har blant annet holdt en del mindfulnessgrupper og kurs, og tilbudt mental trening som del av individualterapi.

Interesser

Ved siden av å være lidenskapelig opptatt av psykologifaget, en helhetlig tilnærming til helse, og forebygging, er jeg opptatt av å bidra positivt til samfunnet og fremtiden, være nær naturen så ofte jeg kan, leke, få oppleve ulike deler av verden, og berike hverdagen med bevegelse, kultur og kreativitet.

Jeg elsker å skape og skrive, og har skrevet både noveller og sakprosa siden barndommen. Under studietiden hadde jeg en samfunnsengasjert og frihetsforkjempende blogg, som var nominert i flere kategorier i Vixen Influencer Awards 2011, i 2016 utga jeg den feministiske ungdomsromanen Med på Leken, som siden har besøkt flere litteraturfestivaler og diverse skoler, og som psykolog trives jeg naturligvis veldig godt med kunnskapsformidling.