Aktuelt


Good space collective

Kollektivet skal fungere som et trygt, inspirerende og tverrfaglig fellesskap hvor dedikerte og inspirerte mennesker med ønske om å bidra til en bedre verden, kan komme sammen og hjelpe hverandre. Fellesnevneren for prosjektene er forebyggende virksomhet innen feltet psykisk helse. Utover dette setter kun fantasien din grenser! Brenner du inne med et relevant prosjekt, men kjenner at du kunne trengt sparringspartnere? Da er du velkommen til å ta kontakt. Du kan lese mer om kollektivet på nettsiden vår, goodspacecollective.com.


creative confessions

Creative Confessions is a platform, study and conversation on the connection between mental health and the creative mind, with the ambition of building a more open, inclusive and sustainable creative industry. There are many ways and levels for you to contribute. The obvious: Join the survey, share the project, donate your time and talent to help us make it happen. Visit creativeconfessions.org now!


Forebyggende prosjekter

Per dags dato er jeg spesifikt opptatt av å motvirke ensomhet, fremmedgjøring og distansering, ved å styrke menneskers evne til å komme nær hverandre og trives sammen: til å etablere og opprettholde gode relasjoner. Jeg opplever at relasjonelle utfordringer er et økende problem blant unge, og vil gjerne hjelpe denne gruppa. Jeg er også opptatt av tidlig intervensjon i form av foreldreveiledning, da jeg mener dette er en av de flotteste og mest kostnadseffektive måtene man kan bekjempe psykiske problemer i befolkningen. Mødrehelse nedprioriteres i offentlig helsevesen, og psykologiske prosesser tilknyttet det å bli født på ny som mor får latterlig lite fokus. Jeg jobber p.t. med prosjekter som er ment å ivareta disse behovene.