Skjør selvfølelse er vondt

Å ha god selvfølelse handler om å føle at du er verdifull som person. At du betyr like mye som andre. At du fortjener aksept, anerkjennelse og kjærlighet i kraft av å være den du er. At du ikke trenger å prestere eller være på bestemte måter, for å være bra nok. At andre vil stille opp for deg, fremfor å forlate eller avvise deg.
_____
Vi kan gjøre mye godt for vår egen selvfølelse! Vi kan forsøke å praktisere egenkjærlighet og handle på måter som gjør oss gladere, tryggere, sterkere og klokere. Men viktigst av alt, er det å handle på måter som bringer oss nærmere andre.
_____
Det er nemlig i møte med andre at den dype selvfølelsen påvirkes og endres. Dersom din er skjør og liten, og du vil den skal vokse og bli robust - må du jobbe i relasjonene dine, sammen med andre. Akkurat på dette området, kan du nemlig ikke klare deg alene. Uansett hvor sterk, utholdende og selvstendig du mener du er!
_____
Responsen og tilbakemeldingene vi får fra menneskene vi har rundt oss i oppveksten former vårt syn på oss selv; de skaper selvfølelsen. Om andre gir deg følelsen av at du er verdt å elske, helt ubetinget, er det det du lærer. Om de kommuniserer at du er feil, eller at deler av deg ikke er bra nok, er det det du lærer. Dersom ditt indre liv; dine følelser og tanker, ignoreres, latterliggjøres, dømmes, kritiseres eller møtes med forakt, blir du usikker på egen verdi.
_____
Sånn er det å være barn, og det er derfor vi må kjempe for deres rettigheter og passe på dem i fellesskap. De er totalt hengitt sine omsorgspersoner, uansett hvem det måtte være. Også må de bære med seg bagasjen de voksne pakker til dem, hele livet. Mange strever til de eventuelt er så heldig å få møte en kjæreste som holder ut over tid, til tross for usikkerhet, skam og skyld - og alt av destruktive handlinger som følger med. Eller til de bestemmer seg for å prioritere seg selv, og oppsøke terapi. Her kan man få nye relasjonelle erfaringer repetert så mange ganger at mønstre brytes og nye emosjonelle rom åpnes.
_____
En ting er sikkert! Jeg skal gjøre alt jeg kan for å møte mine små med ubetinget kjærlighet. De speiler seg nemlig i blikket mitt❤️Errday!