Har DU nok empati til dyr?

Hvor langt strekker empatien din seg? For mange mennesker inkluderer den kun dem de tror ligner dem selv. Det er normalt, men det forandrer seg når vi virkelig åpner øynene og tar verden innover oss.
_____
Det var først på midten av nittenhundretallet at mennesker skjønte at deres egne babyer hadde komplekse følelser, ønsket nærhet, søkte kjærlighet, og at å imøtekomme dette var det viktigste av alt, om de skulle utvikle seg til sterke individer. Før den tid sørget normer i kulturen for at de små fikk rimelig hard medfart og ble utsatt for det vi i dag ville kalle omsorgssvikt og overgrep. I dag har kunnskapen spredt seg, empatien har økt, og de fleste moderne mennesker er klar over at barn er fullverdige individer.
_____
Vår vitenskap, vår målestokk, forandrer seg hele tiden. Den utvikler seg, altså er den ikke ekvivalent med sannhet. Vi vet antakelig lite om hvordan dyr opplever, da vi kun ser med våre egne briller. Likevel vet vi at dyr og mennesker har mye til felles: vi føler og bryr oss om familien vår. Veldig mange er også sosiale, og høyst intelligente. Mennesker som blir holdt fanget og som fratas sine egne barn har det forferdelig. Om de utsettes for vold blir de ødelagt. Sånn er jeg sikker på at det også er for dyr.
_____
Dokumentaren om kjøttindustrien tar Norge med storm for tiden. Jeg håper den får folk til å gråte og spy. Det er en naturlig og sunn reaksjon. Når vi SER hva det er vi faktisk er med på å utsette dem for, øker empatien. Den inkluderer plutselig også dem, som er annerledes. Jeg stiller meg derfor skeptisk til anbefalinger om å se den andre veien. Det at vi som er så helsikes privilegerte blir krenket av alt og vil skjermes for alt, gjør meg nesten litt uvel. For dette er verdenen vi lever i, og vi må slutte å fortrenge det. Alt henger sammen: om du føler deg mer kallet til å beskytte alt liv, beskytter du samtidig kloden.
_____
Trenger du mer indre motivasjon for å endre atferd og føle empati for dyra du spiser: da er det bare å åpne øya og se.